FUNDACJA ARTYSTÓW WETERANÓW
SCEN POLSKICH

Fundacja liczy 20 lat. Głównym jej celem jest niesienie pomocy artystom weteranom: aktorom, tancerzom, śpiewakom, lalkarzom, scenografom, reżyserom w całej Polsce, a w szczególności artystom mieszkającym w Domu Artysty Weterana w Skolimowie. Fundacja wspiera również sam Dom Artysty Weterana, finansując niezbędne remonty oraz zakupując niezbędne urządzenia dla funkcjonowania domu i jego mieszkańców.

Fundacja wspiera osoby w podeszłym wieku, chore, niepełnosprawne i te w trudnej sytuacji życiowej w całej Polsce. Finansuje leki, rehabilitację i leczenie specjalistyczne, refunduje narzędzia korekcyjne artystom w potrzebie w całej Polsce. Dba o dobrostan psychiczny swoich podopiecznych w Domu Artysty Weterana i propaguje ideę tego domu w świadomości Polaków, jako wyjątkowego miejsca, stworzonego przed wojną (1927r.)  przez artystów dla artystów.

ZARZĄD FUNDACJI
Marlena Miarczyńska
Prezes Zarządu Fundacji
Tomasz Grochoczyński
Członek Zarządu Fundacji
ZARZĄD FUNDACJI
Marlena Miarczyńska
Prezes Zarządu Fundacji
Tomasz Grochoczyński
Członek Zarządu Fundacji
RADA FUNDACJI
Krzysztof Szuster
Przewodniczący Rady Fundacji
Tomasz Budyta
Członek Rady Fundacji
Paweł Kleszcz
Członek Rady Fundacji
Małgorzata Rożniatowska
Członek Rady Fundacji
Aneta Skorupka
Członek Rady Fundacji
RADA FUNDACJI
Krzysztof Szuster
Przewodniczący Rady Fundacji
Tomasz Budyta
Członek Rady Fundacji
Paweł Kleszcz
Członek Rady Fundacji
Małgorzata Rożniatowska
Członek Rady Fundacji
Aneta Skorupka
Członek Rady Fundacji
FUNDACJA ARTYSTÓW
WETERANÓW SCEN POLSKICH

Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa

Numer konta bankowego:
PKO B.P. 90 1020 1156 0000 7902 0054 6978

Zachęcamy do wsparcia Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.

Wspiera nas Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich.

Podaruj
1,5% podatku
KRS 0000161031
Ambasadorzy Fundacji
Artystów Weteranów Scen Polskich
Teresa-Lipowska
Teresa Lipowska
Ewa Wiśniewska
Emilia Krakowska
Maja Komorowska
Tadeusz Sznuk
Anna Seniuk
Teresa
Budzisz-Krzyżanowska
Skip to content