TRZY KROKI
DO ZAMIESZKANIA W DAW
KROK 1
W przypadku chęci uzyskania dofinansowania, wystarczy złożyć podanie do ZASP oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.
KROK 2
Następnie Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza wywiad
– przyznaje prawo do pobytu i ustala wysokość dofinansowania.
KROK 3
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydaje decyzję o zamieszkaniu w DAW.

Jeśli zdecydują się Państwo na pobyt prywatny (koszt pobytu pokrywany jest przez osobę prywatną) należy złożyć podanie do ZASP, które zostanie rozpatrzone przez Zarząd Główny ZASP.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Pomagamy na każdym etapie procesu przyjęcia do DAW.

Jeżeli pojawią się pytania, wątpliwości – prosimy o kontakt.

Koszty Pobytu

Poniżej przedstawiamy Państwu koszty średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie m.st Warszawy.

Dom Pomocy Społecznej im. „Matysiaków”
9 264,61 zł
Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta
8 194,89 zł
Dom Pomocy Społecznej „Chemik”
8 335,28 zł
Dom Artystów
Weteranów
Scen Polskich:
8 630 zł*
*Zgodnie z zarządzeniem nr 14/ORG/2024 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 8 lutego 2024 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 14.02.2024 r.).
Dom Pomocy Społecznej „Syrena”
9 906,55 zł
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
8 530,26 zł
Dom Pomocy Społecznej „Leśny”
7 960,42 zł
Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”
9 174,58 zł
Dom Pomocy Społecznej „Budowlani”
12 087,88 zł
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty
9 064,27 zł
Dom Pomocy Społecznej
8 118,82 zł
Dom Pomocy Społecznej w Centrum Alzheimera
10 502,90 zł
Dom Pomocy Społecznej “Kombatant”
7 813,81 zł
Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa”
10 559,13 zł
Dom Pomocy Społecznej w Centrum Wsparcia Społecznego „Na Przedwiośniu”
10 677,25 zł

Zgodnie z Zarządzeniem nr 610/2024 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 marca 2024 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 26.03.2024 r.

Koszty Pobytu

Aktualny średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DAW wynosi: 8 630 zł
(Zgodnie z zarządzeniem nr 14/ORG/2024 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 8 lutego 2024 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 14.02.2024 r.).

OD CZEGO ZALEŻY
WYSOKOŚĆ WNOSZONEJ OPŁATY

DAW jest domem niepublicznym, funkcjonującym w ramach systemu pomocy społecznej (podlega ustawom o domach pomocy społecznej, dofinansowaniu OPS, ustawowym normom, kontroli, itd.). Poniższy schemat przedstawia zasady dofinansowań.

Skip to content